Goldene Krone Darmstadt Goldene Krone Darmstadt
Karaoke Saal-Special / mit Stritti
Freitag 12.10.2018
Saal
20 h / Eintritt: Eintritt frei bis 22h danach 5€ €
Eintritt frei bis 22h
danach 5€

www.stritti.com
    
 Text ausdrucken